A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Belize - Průvodce

Mayská civilizace se rozšířila v oblasti Belize v období 1 500 před naším letopočtem až 300 našeho letopočtu a zažívala rozmach až do 13. století. Několik větších archeologických nalezišť – zejména Caracol, Lamanai, Lubaantun, Altun Ha a Xunantunich – je dokladem vyspělé civilizace a mnohem hustšího osídlení v té době. V letech 1509–1524 za bojů Španělska o nadvládu nad Střední Amerikou se pouze severní část území stala součástí Nového Španělska (Mexiko), jižní část patřila do generálního kapitanátu Guatemala. První doložené evropské osídlení založili ztroskotaní angličtí námořníci v roce 1638. Další anglické osady byly zakládány během následujících 150 let. Toto období se vyznačovalo aktivitou pirátů, těžbou přírodních zdrojů a občasnými útoky indiánů a sousedních Španělů. V roce 1798 srážky mezi britskými osadníky a španělskými kolonizátory skončily porážkou Španělska. Velká Británie poprvé vyslala oficiálního představitele do této oblasti koncem 18. století, ovšem Belize bylo formálně označováno jako „Colony of British Honduras“ až od roku 1840. Britskou kolonií se stalo v roce 1862, ale na území si činila nárok také Guatemala. Následné ústavní dodatky umožnily rozšířit působení zastupitelské vlády. Plně samostatné vnitřní řízení země založené na ministerském systému bylo umožněno v lednu 1964. Oficiální název území se změnil z Britského Hondurasu na Belize v červnu 1973, plné nezávislosti bylo dosaženo 21. září 1981.

Poslední editace textu: 3.2.2014 14:11
Další informace
REKLAMA